Σχολές Επανεξέτασης ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ & ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της ΕΠΟ η λειτουργία σχολών επανεξέτασης προπονητών στην ΕΠΣ Καστοριάς και στην ΕΠΣ Αρκαδίας (8-11/6/2023).

“Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, μέχρι τις 29/5/2023, α) να ενημερώσουν το αρμόδιο Τμήμα για την πρόθεση συμμετοχής τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proponites@epo.gr με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, συμμετοχή στην σχολή επανεξέτασης στην ΕΠΣ Καστοριάς ή ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ», και β) να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του συνδέσμου που θα βρουν στα αντίστοιχα link” :

ΕΠΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ : https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=52534&NewsType=21 και 

ΕΠΣ ΑΡΚΑΔΙΑΣ    : https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=52533&NewsType=21 

ΠΡΟΣΟΧΗ !!!!! Επισημαίνουμε  ότι πρόκειται για τις δύο τελευταίες σχολές επανεξέτασης και για όσους προπονητές ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μέχρι 30/6/2021 (δηλαδή σχολές παλαιότερες των δύο ετών και δεν έχουν ολοκληρώσει ήδη τις δύο επανεξετάσεις που δικαιούνταν, αλλιώς θα χάσουν το δικαίωμα επανεξέτασης).

Πηγή : epo.gr

17-05-2023 Σ.Π.Π.Θεσσαλονίκης

Similar Posts