Αίτημα Συμμετοχής σε Σχολή Ανανέωσης Ταυτ. Τριετίας ΕΠΟ UEFA PRO

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι η ΕΠΟ ανακοίνωσε τα παρακάτω :

Καλούνται οι διπλωματούχοι και υπό αξιολόγηση προπονητές κατηγορίας UEFA Pro -στο πλαίσιο του καλύτερου προγραμματισμού και άμεσης οργάνωσης των σχολών ανανέωσης ταυτοτήτων 2022/2024 που θα πραγματοποιηθούν διαδικτυακά- όπως συμπληρώσουν μέχρι 8/12/2021 τα απαιτούμενα στοιχεία που περιλαμβάνονται στον ακόλουθο σύνδεσμο:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=XRytjnFbP02unByIK8zBwvbPqv3FxYhLmYwebyeqmJlURU85OEMyRjczSTgwVTQzMTA1SktJSU5LMC4u

03-12-2021 Γραφείο Σ.Π.Π.Θεσσαλονίκης

Similar Posts