|

Σχολή Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ Μακεδονίας – Κατάθεση Αιτήσεων έως τις 22-08-2022

O Σ.Π.Π.Θεσσαλονίκης ανακοινώνει, ότι το προσεχές διάστημα θα λειτουργήσει Σχολή Προπονητών UEFA C στην ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, δικαιολογητικά συμμετοχής στην σχολή UEFA C ΕΠΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ” στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr. έως τις 22/08/2022.
Οι προπονητές που θα επιλεγούν, έπειτα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα ώστε να προχωρήσουν στην καταβολή των παραβόλων συμμετοχής.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C είναι τα εξής:
1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου (Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο).
2. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
3. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών.
4. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, καρδιολόγο και ψυχίατρο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών, από δημόσιο νοσοκομείο, ή γιατρό συμβεβλημένο με τον ΕΟΠΥΥ.
5. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις κατά τη διάρκεια της σχολής.
6. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ’ Λυκείου τουλάχιστον ή άλλης ισότιμης σχολής.
7. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.
8. Yπογεγραμμένη δήλωση Προσωπικών Δεδομένων Αξιωματούχων ομάδας (Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο)
9. Σύντομο βιογραφικό (πτυχία, προϋπηρεσία, κτλ.) (Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο)
10. Μεθοδολόγιο παροχής αθλητικού ρουχισμού (Δείτε εδώ το σχετικό αρχείο)

Similar Posts