|

Σχολή Προπονητών UEFA A

Ο Σ.Π.Π.Θεσσαλονίκης ενημερώνει για λειτουργία σχολής προπονητών κατηγορίας UEFA A στην ΕΠΣ Πέλλας, το δεύτερο δεκαήμερο του Απριλίου 2022. Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι προπονητές να καταθέσουν το σύνολο των απαραίτητων δικαιολογητικών (βλέπε παραπάνω) στην ηλεκτρονική διεύθυνση proponites@epo.gr έως τις 22/3/2022. Τονίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν το σύνολο των δικαιολογητικών σε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛΗ UEFA A ΤΗΣ ΠΕΛΛΑΣ», χωρίς την καταβολή παραβόλου. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, θα υπάρξει αναλυτική αξιολόγηση και μοριοδότηση των φακέλων από την εκπαιδευτική ομάδα της Ε.Π.Ο. Οι προπονητές που θα επιλεχθούν, έπειτα από τον έλεγχο και την αξιολόγηση των αιτήσεων, θα ενημερωθούν με προσωπικό ηλεκτρονικό μήνυμα.
14-03-2022 Γραφείο Σ.Π.Π.Θεσσαλονίκης

Similar Posts