|

Καταστατική Γεν. Συνέλευση Σ.Π.Π.Θεσσαλονίκης

Η Ε.Ε. του Σ.Π.Π. Θεσσαλονίκης με απόφαση του πρακτικού 327/06-11-2023 καλεί όλα τα τακτοποιημένα οικονομικώς μέλη του Συνδέσμου, σε Καταστατική Γενική Συνέλευση που θα γίνει την Δευτέρα 4 Δεκεμβρίου 2023 και ώρα 21:00 στην αίθουσα «ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ» στο αθλητικό κέντρο της Ε.Π.Σ. Μακεδονίας στην Μίκρα, όπου θα πραγματοποιηθεί η διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 16 του καταστατικού του Σ.Π.Π. Θεσσαλονίκης, για την έγκριση της τροποποίησης άρθρων του καταστατικού του, μετά από οδηγία της ΕΠΟ και της ΠΕΠΠ. Η παρουσία σας είναι υποχρεωτική και απαραίτητη για την διεξαγωγή της Καταστατική Γενική Συνέλευσης.

20-11-2023 Σ.Π.Π.Θεσσαλονικης

Similar Posts