Σημαντική Ανακοίνωση για Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος Γ.Γ.Α. Προπονητή Ποδοσφαίρου

Μετά από οδηγία που λάβαμε μέσω της Π.Ε.Π.Π. από την Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, όλοι οι προπονητές θα πρέπει εκτός από την ταυτότητα τριετίας, να είναι και κάτοχοι Άδειας Ασκήσεως Επαγγέλματος Προπονητή Ποδοσφαίρου η οποία χορηγείται από τη την Γ.Γ.Α. , να δηλώνονται από τα Σωματεία και να έχουν νόμιμη σχέση εργασίας – απασχόλησης. Αν δεν πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις αυτό συνιστά παραβίαση της κείμενης νομοθεσίας με συνέπειες προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις. Στο επόμενο χρονικό διάστημα η Γ.Γ.Α. έχει προγραμματίσει αναζήτηση στοιχείων για την αγωνιστική περίοδο 2022-2023 καθώς και έλεγχο για την επόμενη περίοδο 2023-2024. 

Διευκρινίζουμε ότι οι κάτοχοι διπλώματος C (national) θα πρέπει να έχουν ολοκληρώσει την αναβάθμιση του διπλώματός, τους για να μπορούν να κάνουν αίτημα για άδεια ασκήσεως επαγγέλματος.

Επίσης όσοι προπονητές έχουν ήδη Άδεια Ασκήσεως Επαγγέλματος από παλιά, θα πρέπει μέχρι τέλος του 2023, να την επικαιροποιήσουν (ανανεώσουν).

Για υποβολή αιτήματος για άδεια ασκήσεως Γ.Γ.Α., μπείτε στο παρακάτω link και επιλέξτε :

“Αναγγελία άσκησης επαγγέλματος (απόφοιτοι ΣΕΦΑΑ, ΙΕΚ, UEFA και σχολών προπονητών ΓΓΑ)”

Για υποβολή αιτήματος επικαιροποίησης της άδειας, μπείτε στο παρακάτω link και επιλέξτε : 

“Αίτηση επικαιροποίησης άδειας προπονητών”

https://eservices.gga.gov.gr/cases/aitiseis-proponiton/

Κάνοντας την επιλογή που σας ενδιαφέρει θα βρείτε και όλα τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλετε. 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι μπορείτε να κλείσετε ραντεβού και να κάνετε δωρεάν τις παρακάτω εξετάσεις :ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ)
ΤΗΛ.ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΨΥΧΟΛΟΓΟΥ-ΨΥΧΙΑΤΡΟΥ :  2313-324320 & 2313-324362
ΤΗΛ.ΓΙΑ ΡΑΝΤΕΒΟΥ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟΥ : 2313-324286

Similar Posts