|

Σχολή Επανεξέτασης ΕΠΣ Μακεδονίας

Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι η ΕΠΟ θέτει σε λειτουργία σχολή επανεξέτασης (θεωρία, πράξη και διαιτησία) όλων των προπονητικών διπλωμάτων κατά τα χρονικό διάστημα 6-10/2/2023 στην ΕΠΣ Μακεδονίας.

(Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν α) να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του συνδέσμου που θα βρουν ΕΔΩ : (https://www.epo.gr/Default.aspx?a_id=51662) και β) να ενημερώσουν το αρμόδιο Τμήμα για την πρόθεση συμμετοχής τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proponites@epo.gr με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, συμμετοχή στην σχολή επανεξέτασης στην ΕΠΣ Μακεδονίας», μέχρι τις 26/1/2023. Μετά τον έλεγχο των αιτημάτων, οι ενδιαφερόμενοι θα λάβουν ενημέρωση για την καταβολή των σχετικών παραβόλων. Σημειώνεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους υποψήφιους προπονητές ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μέχρι 30/6/2021.

(Υπενθυμίζεται ότι βάσει του Κανονισμού Λειτουργίας Σχολών Προπονητών ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης είναι δυο φορές το μάθημα (ισχύει για σχολές προπονητών που άρχισαν τη λειτουργία τους μετά την 1η Ιουλίου 2019). Για συμμετέχοντες σε παλαιότερες σχολές ο μέγιστος αριθμός επανεξέτασης είναι δυο φορές το ίδιο μάθημα ή μια φορά και τα δύο μαθήματα μαζί.)

ΔΕΙΤΕ ΤΟ LINL (https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=52085&NewsType=21).

Παρακαλούμε όλοι οι ενδιαφερόμενοι που έχουν δικαίωμα επανεξέτασης να προβούν στην ιστοσελίδα έτσι ώστε να συμμετέχουν στην επανεξέταση.

11-01-2023

Similar Posts