Ειδικές Σχολές για Προπονητές Παλαιών Σχολών Γ’κατηγορίας

Σας ενημερώνουμε ότι αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της EΠΟ https://www.epo.gr/News.aspx?a_id=52274&NewsType=21 η είδηση για τη λειτουργία ειδικών διαδικτυακών εκπαιδευτικών σχολών, για όσους παρακολούθησαν επιτυχώς τις παλιές σχολές Γ΄ Κατηγορίας.

Όσοι προπονητές ολοκληρώσουν την εν λόγω εκπαιδευτική διαδικασία θα εξομοιώσουν το δίπλωμά τους με το νέο δίπλωμα προπονητικής UEFA B, το οποίο είναι αναγνωρισμένο από τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες-μέλη της UEFA που έχουν υπογράψει τη σχετική Σύμβαση.

Oι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κάνουν την εγγραφή τους στο παραπάνω LINK μέχρι τις 27/3/2023. Μετά τη λήξη της προθεσμίας, το αρμόδιο Τμήμα της ΕΠΟ θα ενημερώσει με email τους υποψήφιους προπονητές για την καταβολή του παραβόλου συμμετοχής (50€ υπέρ ΕΠΟ και 25€ υπέρ ΠΕΠΠ) και το πρόγραμμα των σχολών.

14-03-2023 Γραφείο Σ.Π.Π.Θεσσαλονίκης

Similar Posts