|

Αξιολόγηση της αερόβιας ικανότητας σε Ποδοσφαιριστές

Σύμφωνα με την βιβλιογραφία το ποδόσφαιρο χαρακτηρίζεται ως ένα άθλημα διαλειμματικής
μορφής όπου ενέργειες υψηλής και χαμηλής έντασης εκτελούνται διαδοχικά μέσα σε έναν αγώνα. Από την ανάλυση αναγκών του αθλήματος γίνεται αντιληπτό ότι η συμμετοχή του αερόβιου μεταβολισμού αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την απόδοση στο παιχνίδι.

Similar Posts