|

ΣΧΟΛΗ ΕΠΑΝΕΞΕΤΑΣΗΣ ΕΠΣ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ανακοινώνεται η λειτουργία σχολής επανεξέτασης (θεωρία, πράξη και διαιτησία) όλων των προπονητικών διπλωμάτων κατά το χρονικό διάστημα 15-18/5/2023 στην ΕΠΣ Πειραιά.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν, μέχρι τις 4/5/2023, α) να ενημερώσουν το αρμόδιο Τμήμα για την πρόθεση συμμετοχής τους, αποστέλλοντας ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση proponites@epo.gr με θέμα: «Όνομα/επώνυμο, συμμετοχή στη σχολή επανεξέτασης στην ΕΠΣ Πειραιά», και β) να συμπληρώσουν τα στοιχεία που ζητούνται μέσω του συνδέσμου που θα βρουν ΕΔΩ : https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx…

Σημειώνεται ότι προτεραιότητα θα δοθεί σε όσους υποψήφιους προπονητές ολοκλήρωσαν τη σχολή τους μέχρι 30/6/2021.

πηγή: epo.gr

Similar Posts