Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις τελευταίες σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων τριετίας 2022-2024

Ανακοίνωση για εκδήλωση ενδιαφέροντος συμμετοχής στις τελευταίες σχολές ανανέωσης ταυτοτήτων τριετίας 2022-2024

Ο Σ.Π.Π.Θεσσαλονίκης σας ενημερώνει ότι κατόπιν ενεργειών της Π.Ε.Π.Π. και σε…