Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι για την έκδοση  Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή Ποδοσφαίρου (κάρτα πάγκου) θα πρέπει όλοι οι προπονητές να  προσκομίσουν στην Ε.Π.Σ.Μακεδονίας τα εξής :
 
(για Δελτίο Πιστοποίησης Προπονητή/βοηθού Προπονητή)
1. Αίτηση σωματείου για έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή Ποδοσφαίρου. (βλέπε εδώ για εκτύπωση)
2. Εγχρωμο αντίγραφο ταυτότητας προπονητή UEFA/ΕΠΟ, με ημερομηνία λήξης 31/12/2021.
3. Μία (1) έγχρωμη φωτογραφία.
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από ΚΕΠ ή αστυνομικό τμήμα. (βλέπε εδώ για εκτύπωση)
5. Ιδιωτικό Συμφωνητικό (υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέλη).
6. Εκτύπωση του πίνακα Taxis & την επιτυχή συναλλάγη στην αρμόδια ΔΟΥ του σωματείου.
7. Βεβαίωση εγγραφής του ως μέλους συνδέσμου προπονητών, με πρόσφατη ημερομηνία.
8. Υπεύθυνη δήλωση Πράξης συναινεσης, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, εφόσον δεν έχει κατατεθεί στην Ε.Π.Σ.Μ.. (βλέπε εδώ για εκτύπωση)
9. Παράβολο στο ταμείο της Ε.Π.Σ.Μ. 75,00 ευρώ.
Σας εφιστούμε την προσοχή να μεριμνήσετε άμεσα για τα παραπάνω, έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να εργαστείτε.

 

ΠΗΓΉ : (SITE EPSM)

01-09-2019

 

Πρωτοσέλιδα

Βαθμολογίες/Αποτελέσματα

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΣΜ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1ος 2ος 3ος 4ος  
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ    
1ος  2ος  3ος  4ος  5ος
    Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ    
1ος   2ος   3ος   4ος    
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Καιρός