Ο Σύνδεσμος Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης ενημερώνει ότι για την έκδοση της βεβαίωσης από τον Σύνδεσμο, που απαιτείται για την έκδοση Δελτίου Πιστοποίησης Προπονητή Ποδοσφαίρου (κάρτα πάγκου) θα πρέπει όλοι οι προπονητές να μας προσκομίσουν τα εξής :
1. Ιδιωτικό Συμφωνητικό (υπογεγραμμένο από τα συμβαλλόμενα μέλη).
2. Εκτύπωση του πίνακα Taxis & την επιτυχή συναλλάγη στην αρμόδια ΔΟΥ του σωματείου.
3. Ταυτότητα τριετίας ΕΠΟ 2019-2021. (πρωτότυπη)
4. Συνδρομή νέας αγωνιστικής περιόδου 2019-2020.
Τα δικαιολογητικά (1,2 & 3) θα προσκομισθούν και στην Ε.Π.Σ.Μακεδονίας μαζί με την δική μας βεβαίωση για την έκδοση της κάρτας πάγκου.
Σας εφιστούμε την προσοχή να μεριμνήσετε άμεσα για τα παραπάνω, έτσι ώστε να έχετε την δυνατότητα να εργαστείτε.
04-07-2019
Γραφείο Σ.Π.Π.Θεσσαλονίκης

Πρωτοσέλιδα

Βαθμολογίες/Αποτελέσματα

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΣΜ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1ος 2ος 3ος 4ος  
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ    
1ος  2ος  3ος  4ος  5ος
    Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ    
1ος   2ος   3ος   4ος    
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Καιρός