Τι χρειάζεται για να γραφτώ στο Σύνδεσμο Προπονητών Ποδοσφαίρου Θεσσαλονίκης;

Θα πρέπει να έχεις τελειώσει Σχολή Προπονητών UEFA.
Να έχει αναρτηθεί το όνομά σου στις αντίστοιχες των Σχολών λίστες της ΕΠΟ και να έχεις πάρει την ταυτότητα προπονητή.
Σε περίπτωση που δεν έχεις πάρει τη συγκεκριμένη ταυτότητα, θα πρέπει να έχεις λάβει την πιστοποίηση της Ε.Π.Ο. για την παρακολούθηση.
Στη συνέχεια έρχεσαι από τα γραφεία του ΣΠΠΘ και γίνεται η εγγραφή σου. Το κόστος εγγραφής μέλους στον Σύνδεσμό μας είναι 30 ευρώ.

Τι χρειάζεται για να πάρω ταυτότητα ενώ έχω τελειώσει Σχολή Προπονητών UEFA ;

Οι προϋποθέσεις για την έκδοση της ειδικής ταυτότητας προπονητή 3ετούς διάρκειας για τους κατέχοντες διπλώματα προπονητών ποδοσφαίρου Σχολών UEFA ή εξομοιωμένων με αυτές είναι:

1. Αίτηση του ενδιαφερομένου προς την ΕΠΟ

2. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες

3. Επικυρωμένο αντίγραφο αναγνωρισμένου διπλώματος προπονητή ποδοσφαίρου (Υπ.Δήλωση από ΚΕΠ ότι επισυνάπτεται πίστο αντίγραφο του πρωτοτύπου)

4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599 ότι ο ενδιαφερόμενος δεν εμπίπτει στα κωλύματα τα προβλεπόμενα εκ του καταστατικού της ΕΠΟ, αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του κανονισμού προπονητών, του καταστατικού και των κανονισμών της ΕΠΟ.

5. Καταβολή παραβόλου 200 ευρώ σε τραπεζικό λογαριασμό της ΕΠΟ.

Η κατάθεση θα γίνει στον εξής Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΠΟ

Τράπεζα Πειραιώς: 5082-021433-637

και η διεύθυνση που πρέπει να σταλούν τα δικαιολογητικά είναι ο εξής:
Πάρκο Γουδή, ΤΘ 14161, ΤΚ 11510, Αθήνα

6. Βεβαίωση από αναγνωρισμένο Σύνδεσμο Προπονητών ότι είναι μέλος και ταμειακά τακτοποιημένος

Σημ.: Τα δικαιολογητικά  και η καταβολή του παραβόλου σύμφωνα με το υπ.αριθμ. 22921/29/7/2011 έγγραφο της Ε.Π.Ο., θα κατατίθενται πλέον στις Ε.Π.Σ. που ανήκει ή εργάζεται ο προπονητής.

 

Πως μπορεί κάποιος να γίνει προπονητής ποδοσφαίρου;   

Για να γίνει κάποιος προπονητής ποδοσφαίρου και να μπορεί νόμιμα να ασκήσει το επάγγελμα, πρέπει να φοιτήσει σε μια από τις σχολές που διοργανώνει η Ε.Π.Ο ή να είναι απόφοιτος Τ.Ε.Φ.Α.Α. με ειδικότητα στο ποδόσφαιρο.
Το δίπλωμα των προπονητικών Σχολών της Ε.Π.Ο. είναι αναγνωρισμένο από το 1998 από την UEFA, ενώ για τους γυμναστές απαιτείται φοίτηση σε σχολή εξομοίωσης της Ε.Π.Ο., αν δεν έχουν αποφοιτήσει από Πανεπιστήμιο που έχει τη σχετική εξουσιοδότηση της UEFA.
Σε σχολή αναθεώρησης της Ε.Π.Ο. πρέπει να αναβαθμίσουν τα διπλώματά τους κι όσοι έχουν παλαιότερα (προ 1998) διπλώματα της Γ.Γ.Α. ή της Ε.Π.Ο., καθώς πλέον μόνο τα διπλώματα της UEFA αναγνωρίζονται.

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Pro

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666 ή στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή

2. Επικυρωμένη φωτοτυπία διπλώματος προπονητή ΕΠΟ ή άλλης ευρωπαϊκής ομοσπονδίας κατηγορίας UEFA Α΄ ή παλαιό δίπλωμα Α΄ κατηγορίας και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ από σχολές που συνδιοργάνωσαν η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και η ΕΠΟ.

3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο

Σε περίπτωση υποβολής υπεράριθμων αιτήσεων θα τηρηθούν τα εξής κριτήρια επιλογής για τη συμμετοχή στη σχολή:

1. Ποδοσφαιρική εμπειρία ως αθλητής (διεθνής, επαγγελματίας, κ.τ.λ.)

2. Προπονητική εμπειρία

3. Γραμματικές γνώσεις (γνώση ξένων γλωσσών, χρήση Η/Υ, απόφοιτοι σχολών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, παρακολούθηση σχετικών σεμιναρίων, κ.τ.λ.).

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σχολή UEFA Α΄

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666 ή στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή

2. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Λυκείου τουλάχιστον

3. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο

4. Δίπλωμα προπονητή UEFA Β΄ ή δίπλωμα Γ΄ κατηγορίας παλαιό (επικυρωμένο αντίγραφο) και ταυτότητα αναθεωρημένη σε ισχύ

5. Βεβαίωση προϋπηρεσίας ότι διετέλεσε για έναν τουλάχιστον χρόνο προπονητής σε αναγνωρισμένο σωματείο Ε.Π.Ο. ή σε ακαδημίες αναγνωρισμένου σωματείου

6. Ποινικό Μητρώο γενικής χρήσης

7. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής περί μη δίωξης για βία στα γήπεδα

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA B΄

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666 ή στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή

2. Βεβαίωση Ε.Π.Ο. ή Ε.Π. Σωματείων ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής

3. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον

4. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

6. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο

Απαιτούμενα δικαιολογητικά για σχολή UEFA C΄

1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΟ ή με φαξ στο 210-9359666 ή στα γραφεία της Ένωσης που συνδιοργανώνει τη σχολή

2. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας σπό παθολόγο

3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών

5. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον

Τι θα γίνει με τους προπονητές που απασχολούνται σε ομάδες και δε διαθέτουν διπλώματα προπονητών;

Ο Σύνδεσμος ΠΠΘ έχει κάνει παράσταση στην Ε.Π.Σ.Μ. και έδωσε γραπτές προτάσεις που βάσει του ΚΑΠ και του κανονισμό προπονητών της Ε.Π.Ο. υποχρεούνται σε ομάδες  Α1 και Α να προσλάβουν προπονητές με δίπλωμα UEFA και το νέο διοικητικό Συμβούλιο θα τιμωρήσει τις ομάδες με κυρώσεις κ.λ.π.

Οι προπονητές που δε θα έχουν ταυτότητα σε ισχύ δε θα μπορούν να λάβουν μέρος σε κανένα αναθεωρητικό σεμινάριο, και συνεπώς θα χάνουν το δίπλωμα και την ιδιότητα του προπονητή και δε θα είναι δυνατό να εργαστούν σε κανένα σύλλογο!

·         Δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόκτηση της ταυτότητας

  • ·         Πρωτότυπη ταυτότητα προπονητή UEFA/ ΕΠΟ
  • ·         2 φωτογραφίες ταυτότητας έγχρωμες
  • ·         Η φωτοτυπία της κατάθεσης του παραβόλου στον λογαριασμό της ΕΠΟ
  • ·         Φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητα

Η κατάθεση θα γίνει στον εξής Τραπεζικό Λογαριασμό της ΕΠΟ

Τράπεζα Πειραιώς: 5082-021433-637

Παρακαλούνται οι προπονητές να επικοινωνούν με τα γραφεία της Ε.Π.Σ.Μ από όπου και  θα λαμβάνουν τις νέες ταυτότητες προπονητή.

Εκ του ΣΠΠΘ

Γραφείο τύπου

                  

 

Πρωτοσέλιδα

Βαθμολογίες/Αποτελέσματα

 

ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ ΕΠΣΜ
Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
Α ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ
1ος 2ος 3ος 4ος  
Β ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ    
1ος  2ος  3ος  4ος  5ος
    Γ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ    
1ος   2ος   3ος   4ος    
ΠΑΛΑΙΜΑΧΩΝ
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ

Καιρός