ΑΡΙΘΜΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ
ΠΡΟΠΟΝΗΤΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
EURΟBANK : 0026-0203-80-0103564100
ΙΒΑΝ : GR 3002602030000800103564100